форум фронтовиків

Пільгове пенсійне забезпечення працівників сільгосппідприємств

0 179

Пенсійне забезпечення працівників підприємств сільського господарства має низку особливостей, які стосуються, зокрема, визначення пільгових категорій працівників, стажу, документального підтвердження тощо. Відповідаємо на найактуальніші питання щодо пільгового пенсійного забезпечення.

Чи користуються правом на пільгове забезпечення працівники, зайняті на роботах у сільському господарстві?

 Так. Питання пільгового пенсійного забезпечення працівників сільського господарства врегульовано ст. 114 Закону від 09.07.03 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон № 1058).

Право на пільгову пенсію мають:

 • трактористи-машиністи, безпосередньо зайняті у виробництві сільгосппродукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;
 • жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства;
 • жінки, які працюють у сільгоспвиробництві та виховали п’ятеро й більше дітей.

ПІЛЬГОВІ ПЕНСІЇ ТРАКТОРИСТАМ

За яких умов призначаються пільгові пенсії трактористам?

Чоловікам, які працюють трактористами-машиністами й безпосередньо зайняті у виробництві сільгосппродукції в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, пенсії за віком на пільгових умовах призначаються після досягнення 55 років і за наявності страхового стажу не менше 30 років, з них не менше 20 років – на зазначеній роботі.

За відсутності 30 років стажу роботи в період до 1 квітня 2024 року пенсія за віком на пільгових умовах призначається за наявності на дату досягнення 55-річного віку, страхового стажу:

 • з 1 квітня 2015-го до 31 березня 2016 року – не менше 25 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2016-го до 31 березня 2017 року – не менше 26 років;
 • з 1 квітня 2017-го до 31 березня 2018 року – не менше 26 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2018-го до 31 березня 2019 року – не менше 27 років;
 • з 1 квітня 2019-го до 31 березня 2020 року – не менше 27 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2020-го до 31 березня 2021 року – не менше 28 років;
 • з 1 квітня 2021-го до 31 березня 2022 року – не менше 28 років 6 місяців;
 • з 1 квітня 2022-го до 31 березня 2023 року – не менше 29 років;
 • з 1 квітня 2023-го до 31 березня 2024 року – не менше 29 років 6 місяців.

 Хто відноситься до трактористів, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції?

 До трактористів-машиністів, безпосередньо зайнятих у виробництві сільгосппродукції, відносяться працівники, які оформлені на роботу трактористами-машиністами, мають відповідні посвідчення, постійно зайняті на тракторах та інших самохідних сільгоспмашинах протягом повного сезону сільгоспробіт у рослинництві та тваринництві.

Трактористам-машиністам, які відпрацювали повний польовий період на тракторах та інших самохідних сільгоспмашинах, весь рік роботи зараховується до стажу, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення в разі, якщо в міжпольовий або міжсезонний період вони виконували інші роботи на стаціонарних і причепних установках та агрегатах, з ремонту сільгосптехніки, на тваринницьких фермах тощо.

Як визначається належність господарств до підприємств сільського господарства?

Віднесення господарства до підприємств сільського господарства, трактористи-машиністи яких мають право на пільгову пенсію, провадиться відповідно до класифікатора галузей народного господарства.

Так, до підприємств сільського господарства відносяться підприємства, які виробляють продукцію рослинництва і тваринництва. Це значить, що трактористи-машиністи, які працюють, наприклад, на цегельних, консервних заводах колгоспів чи радгоспів, права на цю пенсію не мають, оскільки безпосередньо не зайняті у виробництві сільгосппродукції.

А трактористи-машиністи допоміжних сільських господарств, які не мають самостійного балансу і входять до складу промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств і організацій, мають право на пільгову пенсію за умови їх постійної зайнятості на тракторах та інших самохідних сільськогосподарських машинах протягом повного сезону сільгоспробіт у рослинництві та тваринництві.

Який порядок документального підтвердження пільгового стажу?

У разі звернення тракториста-машиніста за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органу Пенсійного фонду довідку про стаж роботи, який дає право на пільгове пенсійне забезпечення (про безпосередню зайнятість у виробництві сільгосппродукції). Довідка видається на підставі первинних документів, що зберігаються в господарстві та підтверджують виконання вищевказаних робіт.

Що включає в себе назва професії «тракторист-машиніст»?

Єдину назву професії «тракторист-машиніст» запроваджено у 1961 році. Вона охоплює такі професії: бульдозерист; бульдозерист-скреперист; грейферист; комбайнер; машиніст дощувальної установки, змонтованої на базі трактора; машиніст скрепера, скреперист; машиніст чаєзбиральної машини; машиніст екскаватора; машиніст-водій льонозбиральної машини, самохідної широкозахвачуючої сінокосарки; механік-комбайнер; тракторист; тракторист-бульдозерист.

Чи користуються пенсійною пільгою бригадири тракторних бригад?

Бригадири можуть користуватися правом на цю пенсію, якщо вони є незвільненими і виконують роботу за переліченими вище професіями.

Як бути, якщо тракторист працював у колишніх об’єднаннях «Сільгосптехніка» і «Сільгоспхімія»?

Трактористам-машиністам колишніх об’єднань «Сільгосптехніка» і «Сільгоспхімія», незалежно від теперішнього найменування цих організацій, якщо вони працювали в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства може бути призначено пенсію на пільгових умовах згідно зі ст. 114 Закону № 1058.

Зважаючи на труднощі у витребуванні документів, періоди роботи у виробництві сільгосппродукції трактористів-машиністів об’єднань «Сільгосптехніка» та «Сільгоспхімія» можуть бути підтверджені як документами колгоспів, радгоспів та інших підприємств сільського господарства, так і документами підприємств об’єднань «Сільгосптехніка» та «Сільгоспхімія». В обох випадках первинні документи повинні містити відомості про зайнятість на вказаних вище роботах.

Чи зараховується до пільгового стажу тракториста час проходження строкової військової служби та навчання у професійно-технічному навчальному закладі (далі – ПТНЗ)?

Час проходження строкової військової служби зараховується до стажу роботи, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, якщо на момент призову на строкову військову службу особа навчалася за фахом у ПТНЗ, працювала за професією або обіймала посаду, що давала право на пенсію на пільгових умовах. Це передбачено Законом від 02.06.05 р. № 2636-IV «Про внесення змін до деяких Законів України щодо зарахування до стажу роботи, який дає право на пенсію на пільгових умовах, часу проходження строкової військової служби».

За ст. 38 Закону від 10.02.98 р. № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту» час навчання у ПТНЗ зараховується до трудового стажу учня, слухача, у тому числі до безперервного і стажу роботи за спеціальністю, що дає право на пільги, установлені для відповідної категорії працівників, якщо перерва між днем закінчення навчання та днем зарахування на роботу за набутою професією не перевищує трьох місяців.

Час навчання у ПТНЗ та час проходження строкової військової служби, які зараховуються до пільгового стажу, не повинні перевищувати наявного стажу роботи, що дає право на пенсію на пільгових умовах.

ПІЛЬГОВІ ПЕНСІЇ ДОЯРКАМ ТА СВИНАРКАМ

За яких умов призначаються пільгові пенсії дояркам та свинаркам?

 Жінки, які працюють доярками (операторами машинного доїння), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, інших підприємствах сільського господарства, право на пенсію за віком на пільгових умовах мають після досягнення 55 років і за наявності стажу на зазначених роботах не менше 20 років, за умови виконання встановлених норм обслуговування.

До досягнення віку 55 років право на пенсію за віком на пільгових умовах мають жінки 1970 року народження та старші після досягнення ними такого віку (залежно від дати народження):

 • 50 років – до 31 березня 1965 року включно;
 • 50 років 6 місяців – з 1 квітня 1965-го до 30 вересня 1965 року;
 • 51 рік – з 1 жовтня 1965-го до 31 березня 1966 року;
 • 51 рік 6 місяців – з 1 квітня 1966-го до 30 вересня 1966 року;
 • 52 роки – з 1 жовтня 1966-го до 31 березня 1967 року;
 • 52 роки 6 місяців – з 1 квітня 1967-го до 30 вересня 1967 року;
 • 53 роки – з 1 жовтня 1967-го до 31 березня 1968 року;
 • 53 роки 6 місяців – з 1 квітня 1968-го до 30 вересня 1968 року;
 • 54 роки – з 1 жовтня 1968-го до 31 березня 1969 року;
 • 54 роки 6 місяців – з 1 квітня 1969-го до 30 вересня 1969 року.

Що таке норма обслуговування тварин?

Під нормою обслуговування розуміється кількість голів корів або свиней, закріплених за робітницею, який вона зобов’язана обслужити протягом установленого робочого дня (зміни) у визначених організаційно-технічних умовах.

Для призначення зазначеним робітницям пенсій на пільгових умовах ураховується виконання норм обслуговування, установлених на рівні не нижче технічно обґрунтованих норм.

До технічно обґрунтованих норм належать:

 • типові міжгалузеві і галузеві (відомчі) норми обслуговування, затверджені в установленому порядку;
 • норми обслуговування, установлені на підставі типових міжгалузевих і галузевих (відомчих) нормативів часу на окремі роботи (операції) з урахуванням організаційно-технічних умов обслуговування великої рогатої худоби і свиней у даному господарстві.

Так само враховуються норми обслуговування в разі колективного, орендного підряду та інших колективних форм організації та оплати праці, а також у допоміжних сільських господарствах, які не мають самостійного балансу і входять до складу промислових, будівельних, транспортних та інших підприємств і організацій.

Який порядок підтвердження пільгового стажу?

У разі звернення робітниці за призначенням пенсії на пільгових умовах адміністрація (правління) господарства подає до органу Пенсійного фонду довідку про стаж роботи дояркою (оператором машинного доїння), свинаркою-оператором і про виконання встановлених норм обслуговування.

Виконання встановлених норм обслуговування за період з 1992 року підтверджується даними первинного обліку.

Доярки допоміжних підсобних господарств підприємств, організацій, якщо вони структурно не виділені, у тому числі при райлікарні, користуються правом на пільгову пенсію.

Якщо доярка чи свинарка не виробила встановленого мінімуму вихододнів з поважних причин і колгосп зараховує цей період до загального трудового стажу, то його можна зарахувати до пільгового стажу за умови виконання встановлених норм обслуговування.

Виконання норм обслуговування підтверджується довідкою адміністрації колгоспу, радгоспу чи іншого підприємства сільського господарства, де виконується робота, що дає право на цю пенсію.

Чи мають право на пенсію чоловіки-дояри?

Ні. Чоловіки, які працювали доярами (операторами машинного доїння), права на призначення пенсії за віком на пільгових умовах не мають.

ПЕНСІЇ БАГАТОДІТНИМ ЖІНКАМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

За яких умов призначаються пільгові пенсії багатодітним жінкам?

Жінкам, які працюють у сільгоспвиробництві та виховали п’ятьох і більше дітей, пенсія призначається незалежно від віку та трудового стажу в порядку, установленому Кабміном.

Відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 16.05.92 р. № 244, жінкам, які працюють в сільгоспвиробництві та виховали п’ятеро або більше дітей до 14-річного віку, у тому числі усиновлених, пенсії на пільгових умовах призначаються незалежно від віку та наявного трудового стажу.

Право на таку пенсію мають жінки, які зайняті на постійній роботі в сільгоспвиробництві в колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також в селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.

Працівниками сільгоспвиробництва вважаються працівники, зайняті на роботах у колективних сільгосппідприємствах або зайняті як робітники в радгоспах, на підсобних сільгосппідприємствах заводів, фабрик, відгодівельних пунктів, птахофабрик, кінних і племінних заводів, що виробляють сільгосппродукцію (лист Мінсільгоспу та продовольства від 13.06.95 р. № 02-17).

А якщо жінка працювала в сільському господарстві, а на час звернення за призначенням пенсії вже не працює?

Обов’язковою умовою для призначення пенсії таким жінкам є їх зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі в сільськогосподарському виробництві в колгоспах, державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також в селянських (фермерських) та інших господарствах незалежно від форм власності та господарювання.

Тобто, якщо вона звертається за призначенням пенсії та не працює чи працює не в сільському господарстві, права на пільгову пенсію незалежно від віку вона не матиме.

А як бути якщо на сьогодні господарство вже не існує, документи зберігаються в архівній установі чи підприємство знаходиться на неконтрольованій території. Як підтвердити пільговий стаж трактористів, доярок (свинарок)?

Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

У разі якщо господарство вже не існує і немає його правонаступника, пільговий стаж підтверджується спеціальними комісіями, що діють при головних управліннях Пенсійного фонду в областях та м. Києві. Порядок підтвердження періодів роботи, що зараховуються до трудового стажу для призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, затверджено постановою правління ПФУ від 10.11.06 р. № 18-1.

Куди слід звертатися та які документи подати для підтвердження пільгового стажу вищезгаданими комісіями?

Для підтвердження пільгового стажу зазначеною комісією особа подає до управління Пенсійного фонду в районах, містах і районах у містах за місцем проживання (реєстрації) такі документи:

 • заяву про підтвердження стажу роботи;
 • довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), а для підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.04 р. та/або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в ЄДР, – інші документи, які мають підтверджувати факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації;
 • трудову книжку;
 • документи, видані архівними установами, зокрема: довідку про заробітну плату; копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності – довідка про їх відсутність).

У разі потреби особа може подавати інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Зверніть увагу: п. 23 розд. ХV Закону № 1058 жінкам, які зайняті протягом повного сезону на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну, збережено право на пенсію за віком на пільгових умовах при досягненні віку від 50 до 55 років (в залежності від дати їх народження). При цьому пенсія на пільгових умовах буде призначена за умови наявності у них на день набрання чинності Законом від 03.10.17 р. № 2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» (11.10.17 р.) не менше 20 років роботи саме на вирощуванні, збиранні та післязбиральній обробці тютюну.

За матеріалами: https://uteka.ua/ua/publication/Lgotnoe-pensionnoe-obespechenie-rabotnikov-selxozpredpriyatij

Коментарі
Loading...