форум фронтовиків

Житомирська облрада ухвалила обласну програму соціальної підтримки учасників АТО та переселенців на 2018 рік.

Програмою передбачається обстеження, лікування та медична реабілітація учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників АТО.

0 210

У 2018 році діятиме Програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області.

 Відповідне рішення прийняли депутати Житомирської обласної ради 21 грудня, під час 14-ї сесії.
Програмою передбачається:
 – забезпечення обстеження, лікування та медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, забезпечення ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України;
 – надання учасникам антитерористичної операції, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я під час участі у антитерористичній операції, грошової допомоги з метою одержання належної медичної допомоги та забезпечення медичним обслуговуванням (лікування, реабілітація) за межами області, у тому числі за кордоном.
 – надання внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції грошової допомоги  як таким, що потрапили у важкі життєві обставини;
забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції умовами тимчасового проживання.
У Програмі визначений порядок надання допомоги учасникам АТО та переселенцям, перелік необхідних документів, які вони мають подавати на засідання робочої групи, зразок заяви.

V. Порядок використання коштів та надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції як таким, що потрапили у важкі життєві обставини, та грошової допомоги на забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції умовами тимчасового проживання в установах, підприємствах, організаціях області та харчуванням за необхідності

 

1. Для отримання грошової допомоги внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, які прибули у Житомирську область з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, подають заяви у райдержадміністрації та міські ради за місцем тимчасового проживання (реєстрації) (додаток 1).

Внутрішньо переміщені особи до заяви про надання грошової допомоги подають:

 • ксерокопії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації кожного члена сім’ї або ксерокопії інших документів, що посвідчують особу (у випадку втрати паспорта), та копії свідоцтв про народження дітей;
 • ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті) заявника;
 • ксерокопії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб;
 • інші наявні документи, що підтверджують важкі життєві обставини.

2. Районна державна адміністрація, міська рада перевіряють достовірність обставин, викладених у заявах про надання грошової допомоги, і супровідним листом за підписом керівника або його заступника надають Житомирському обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат відповідний пакет документів, визначених пунктом 1 розділу V цієї Програми, для подальшого розгляду на засіданні робочої групи.

3. Рішення щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам як таким, що потрапили у важкі життєві обставини, приймається робочою групою індивідуально по кожній особі.

4. Для отримання грошової допомоги на тимчасове проживання та харчування за необхідності внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, які прибули у Житомирську область з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, подають заяви у райдержадміністрації та міські ради за місцем тимчасового проживання (реєстрації).

5. У разі позитивного висновку робочої групи щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам, Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат готує проект розпорядження голови обласної державної адміністрації та після підписання відповідного розпорядження перераховує грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам.

6. Підприємства, установи та організації області, що надають послуги із тимчасового проживання та харчування за необхідності внутрішньо переміщеним особам, які прибули у Житомирську область з тимчасово окупованої території, районів проведення антитерористичної операції, подають районним державним адміністраціям, міським радам інформацію щодо фактичних витрат.

7. Районні державні адміністрації, міські ради щомісяця, до 5 числа наступного періоду подають перелік витрат для забезпечення проживання та харчування за необхідності внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на територію Житомирської області (із наростаючим підсумком) за встановленою формою (додаток 3), що були понесені підприємствами, установами та організаціями області, які надають вищезазначені послуги, для подальшого розгляду на засіданні робочої групи. До інформації додаються такі документи:

 • заява встановленого зразка (додаток 1);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;
 • розрахунок витрат (складений відповідно до наявних підтвержуючих документів), пов’язаних із тимчасовим проживанням (за винятком вартості житлово-комунальних послуг) (додаток 3);
 • список внутрішньо переміщених осіб, які отримали тимчасове поселення та харчування на базі житлового фонду підприємств, установ та організацій області за встановленою формою (додаток 4);
 • копія договору на тимчасове проживання та харчування за необхідності внутрішньо переміщених осіб, який укладається між районною державною адміністрацією або міською радою та підприємствами, установами і організаціями області;
 • довідка із банківськими реквізитами для здійснення перерахування коштів за надані послуги з тимчасового проживання. Рішення щодо надання грошової допомоги на тимчасове проживання на підприємствах, в установах та організаціях області та харчування за необхідності приймається з урахуванням кошторису витрат, до якого включаються обґрунтовані витрати на проживання та харчування, відповідно до калькуляції собівартості наданих послуг.

8. Рішення щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам приймається з урахуванням кошторису витрат підприємств, установ та організацій області, в який включаються обґрунтовані витрати на проживання зазначених осіб (за винятком оплати вартості житлово-комунальних послуг), відповідно до наявних підтверджуючих документів.

9. За достовірність поданих підприємствами, установами та організаціями області документів, що обґрунтовують фактично понесені витрати на забезпечення внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції умовами тимчасового проживання та харчування за необхідності, відповідають керівники підприємств, установ та організацій.

10. У разі позитивного висновку робочої групи щодо надання грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції на проживання та харчування за необхідності, секретар робочої групи готує проект розпорядження голови обласної державної адміністрації.

VI. Порядок використання коштів та надання грошової допомоги на проведення лікування та медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування, учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначені згідно з п. 1 ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

 

1. Для вирішення питань щодо необхідності та обсягів лікування і медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного лікування (хірургічного, терапевтичного) зубного протезування учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які визначені пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», утворюються такі профільні комісії: комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради, Житомирської обласної психіатричної лікарні №1 Житомирської обласної ради, обласного наркологічного диспансеру Житомирської обласної ради, комунальної установи «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради.

2. На лікування та медичну реабілітацію, в тому числі стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне) зубне протезування у санаторно-курортних та лікувально-профілактичних закладах Житомирської області мають право учасники антитерористичної операції, зареєстровані на території Житомирської області, та особи, які не є мешканцями Житомирської області (згідно з паспортними даними), але закріплені за військовими частинами, які розташовані на її території, та отримали поранення, набули захворювання внаслідок виконання обов’язків військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції, та члени сімей загиблих вищезазначених категорій осіб під час участі в антитерористичній операції, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, визначені пунктом 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

3. Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації затверджує перелік санаторно-курортних, лікувально-профілактичних закладів Житомирської області, які надають послуги з лікування та медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного лікування (хірургічного, терапевтичного), зубного протезування, і надає його закладам охорони здоров’я області.

4. Для отримання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію вказані категорії громадян подають у профільні комісії документи:

 • заяву встановленого зразка (додаток 2);
 • копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
 • документ, що засвідчує участь в антитерористичній операції, а члени сімей загиблих осіб – копію посвідчення члена сім’ї загиблого;
 • направлення (за наявністю) комунальних закладів охорони здоров’я за місцем проживання та для осіб, які не є мешканцями Житомирської області (згідно з паспортними даними), але закріплені за військовими частинами, які розташовані на території адміністративно-територіальної одиниці при проведенні планового лікування.

5. Профільними комісіями, згідно з результатами розгляду наданого пакету документів та проведеного обстеження, видається направлення пацієнту у заклад, в якому буде проводитися лікування та реабілітація, в тому числі стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне) з рекомендованим планом лікування.

6. Для отримання коштів за фактично понесені витрати на проведення лікування та медичної реабілітації, в тому числі стоматологічного лікування (хірургічного, терапевтичного), зубного протезування санаторно-курортні, лікувально-профілактичні заклади щомісяця, не пізніше 5 числа, надають управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації:

 • списки осіб, які фактично пройшли лікування та реабілітацію, в тому числі стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування, із зазначенням періоду перебування в розрізі адміністративних одиниць;
 • лікувально-профілактичні заклади, крім санаторно-курортних, подають розрахунки витрат, понесених на лікування та реабілітацію, до яких включають витрати на придбання лікарських засобів, медикаментів та харчування, з урахуванням вимог, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2016 № 34 «Про збільшення норм грошових витрат на харчування та медикаменти в лікувально-профілактичних закладах ветеранів війни»;
 • комунальна установа «Житомирське обласне стоматологічне медичне об’єднання» Житомирської обласної ради надає акти виконаних робіт за послуги стоматологічного лікування (хірургічного, терапевтичного), зубного протезування, виключивши з прейскуранта стоматологічних послуг дороговартісні види робіт, а саме: облицювання металокерамікою та металопластмасою, дентальну імплантацію, протезування на імплантах, бюгельне протезування на замковому кріпленні, терапевтичне лікування з використанням світлополімерних матеріалів. Проведення естетичного та дороговартісного протезування надається з доплатою за власні кошти.

7. Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації перевіряє надані профільними комісіями документи та розрахунки, подані санаторно-курортними і лікувально-профілактичними закладами області, щодо фактично понесених витрат на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування, і, згідно з результатами їх розгляду, готує пропозиції для розгляду робочої групи та проект відповідного розпорядження.

8. Для забезпечення співфінансування до 15 числа щомісяця всім адміністративно-територіальним одиницям доводиться витяг з протоколу засідання робочої групи разом з реєстром пролікованих учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, які мешкають або проходять службу у військовій частині, розташованій на території адміністративно-територіальної одиниці.

9. Надання грошової допомоги на лікування та медичну реабілітацію, в тому числі стоматологічне лікування (хірургічне, терапевтичне), зубне протезування здійснюється згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації, на умовах співфінансування: 50 відсотків з обласного бюджету, 50 відсотків з інших місцевих бюджетів, згідно з реєстром. Райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради щомісяця, до 25 числа перераховують кошти санаторно-курортним, лікувально-профілактичним закладам Житомирської області.

VII. Порядок використання коштів та надання грошової допомоги на ендопротезування, протезування органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами учасників антитерористичної операції

1. На забезпечення ендопротезуванням, протезуванням органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами у лікувально-профілактичних закладах Житомирської області за рахунок коштів обласного бюджету мають право учасники антитерористичної операції, зареєстровані на території Житомирської області, які отримали поранення, набули захворювання внаслідок виконання обов’язків військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції.

2. Для отримання грошової допомогина ендопротезування, протезування органів серцево-судинної системи, інтраокулярними лінзами вказані категорії громадян подають у профільну комісію комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради документи:

 • заяву встановленого зразка (додаток 2);
 • копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його видачі і місце реєстрації;
 • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не надається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);
 • документи, які підтверджують, що поранення, контузія чи інше ушкодження здоров’я пов’язані з участю в антитерористичній операції;
 • документ, що засвідчує участь в антитерористичній операції.

3. Профільна комісія надає управлінню охорони здоров’я облдержадміністрації пакет документів з медичним заключенням про зв’язок захворювання з виконанням обов’язків військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції, потребу у протезуванні та з орієнтованою вартістю дороговартісного медичного виробу.

 4. Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації перевіряє надані профільною комісією документи та розрахунки і, згідно з результатами їх розгляду, готує пропозиції для розгляду робочої групи та проект відповідного розпорядження із визначенням суми грошової допомоги на закупівлю дороговартісних медичних виробів.

5. Після надання медичної послуги профільна комісія надає департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації письмовий звіт довільної форми та підтверджуючі документи (акт про надання медичних послуг та реабілітації, довідку про проведення лікування, тощо), оформлені і завірені належним чином.

VIII. Порядок використання коштів та надання учасникам антитерористичної операції грошової допомоги для проведення лікування та проходження реабілітації за межами області і за кордоном

1. Грошова допомога (далі – допомога) може надаватись учасникам антитерористичної операції,які постійно проживають або зареєстровані на території області, у зв’язку з пораненням, каліцтвом, тяжким тривалим захворюванням, іншими ушкодженнями здоров’я, необхідністю проведення хірургічної операції тощо, пов’язані з участю в антитерористичній операції.

2. Допомога може надаватись тільки на підставі письмової заяви учасників антитерористичної операції(родича) на ім’я голови обласної державної адміністрації з проханням про надання допомоги. У заяві вказується прізвище, ім’я, по батькові заявника, місце проживання (реєстрації), телефон та мотиви звернення.

3. До заяви додаються копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, 1-ї, 2-ї сторінок паспорта та сторінки, на яких відмічено останнє місце реєстрації, оригінал медичної довідки про стан здоров’я чи копія посвідчення, де вказано групу інвалідності, або копія довідки МСЕК про встановлення групи інвалідності, інші документи, які підтверджують, що поранення, контузія чи інше ушкодження здоров’я пов’язані з участю в антитерористичній операції, копія посвідчення (довідка) про те, що громадянин дійсно є учасником АТО (копія довідки з військової частини або копія військового квитка з записом про участь в АТО).

У разі неможливості надання особисто учасником антитерористичної операції вказаного переліку документів, вони можуть бути надані їх родичами, за умови підтвердження родинного зв’язку. У такому випадку одержувачами допомоги є родичі військовослужбовця або інші особи, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції на сході України.

4. Заява та повний пакет документів для надання допомоги надаються в управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Протягом 10 календарних днів управління охорони здоров’я облдержадміністрації отримує від профільної комісії комунальної установи «Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф.Гербачевського» Житомирської обласної ради заключення про зв’язок захворювання з виконанням обов’язків військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції танеобхідність надання медичної допомоги, забезпечення медичним обслуговуванням, проведення лікування та проходження реабілітації у медичних закладах, що знаходяться за межами області, а також за кордоном, із зазначенням орієнтовної вартості лікування.

5. Після надходження пропозицій управління охорони здоров’я облдержадміністрації в найкоротший термін відбуваються засідання постійних комісій обласної ради, які надають висновки щодо надання допомоги військовослужбовцю (родичу) або іншій особі, які беруть (брали) безпосередню участь в антитерористичній операції і зазнали поранень, контузій чи іншого ушкодження здоров’я, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові цього військовослужбовця (родича) або іншої особи, ідентифікаційного номера та суми допомоги.

Остаточною є сума, зазначена у висновках постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

6. У разі позитивного висновку обох комісій, управління охорони здоров’я облдержадміністрації готує проект розпорядження голови облдержадміністрації.

У разі недостатності підстав та прийняття негативного висновку обома комісіями щодо надання допомоги учасникам антитерористичної операції, управління охорони здоров’я облдержадміністрації готує відповідь заявнику.

7. Після підписання розпорядження головою облдержадміністрації, а в разі його відсутності – посадовою особою, що його заміщує, документи громадян та оригінали висновків, прийнятих на засіданнях постійних комісій, передаються в управління охорони здоров’я облдержадміністрації для зберігання.

8. На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації щодо надання грошової допомоги, управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації формуються списки громадян, яким надано допомогу, та із супровідним листом надаються Житомирському обласному центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат. Сформовані списки подаються у відділення УДППЗ «Укрпошта» для відправлення поштовим переказом або у банківські установи для зарахування на поточні рахунки одержувачів коштів у сумі згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації із зазначенням «Грошова допомога для лікування».

9. Поштові витрати на переказ коштів здійснюються за рахунок коштів обласного бюджету.

10. Після проведення курсу лікування або реабілітації особа якій були виділені кошти, протягом 30 календарних днів надає департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації письмовий звіт у довільній формі та відповідні документи (акт про надання медичних послуг та реабілітації, довідка про проведення лікування, копії чеків на придбання медикаментів тощо), оформлені і завірені належним чином.

Коментарі
Loading...