форум фронтовиків

Виплати військовослужбовцям до кінця поточного року

0 531

З метою забезпечення належного соціального захисту військовослужбовців, а також у зв*язку із завершенням бюджетного року Міністр оборони України вимагає:

1. До 27.12.2017 року завершити виплату військовослужбовцям щомісячного грошового забезпечення, винагороди за безпосередню участь в АТО (за листопад 2017 року), грошової допомоги для оздоровлення, інших одноразових додаткових видів грошового забезпечення, а також здійснення розрахунків зі звільненими військовослужбовцями.

2. До 27.12.2017 року забезпечити виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у межах залишку коштів за фондом грошового забезпечення після здійснення виплат, зазначених у п.1. Першочергово матеріальну допомогу виплачувати:

військовослужбовцям, які перебувають на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров*я після отриманих під час безпосередньої участі в АТО поранень (травм, контузій, каліцтв)
сім*ям військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, інтернованих у нейтральних державах або безвісно відсутніх.

Зазначені вимоги доведені до окремої військової частини від 11.12.2017 року № 248/3/9/1/1636.

Отож, наполегливо рекомендуємо Вам ще раз ознайомитися із попереднім матеріалом щодо належних видів виплат та подати всі необхідні документи (рапорти).


Загалом, порядок нарахування усіх видів грошових виплат регламентується Інструкцією про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженою наказом Міністра оборони України від 11.06.2008 №260.

Отже, покроково:

1. МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА для вирішення соціально-побутових питань за поточний рік

Виплачується раз на рік, для отримання необхідно встановленим порядком надати рапорт із зазначенням підстав та доданням підтверджуючих документів.
NB! У разі неподання рапорту у командира військової частини відсутні підстави для прийняття рішення про виплату матеріальної допомоги.

2. Грошова КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕВИКОРИСТАНІ ДНІ ЩОРІЧНОЇ ОСНОВНОЇ ВІДПУСТКИ за поточний рік

У разі якщо на момент звільнення військовослужбовець не повністю використав щорічну основу відпустку він/вона може:
– подати рапорт щодо надання відпустки (у частині, що залишилась) перед звільненням з подальшим виключенням зі списків особового складу;

– отримати компенсацію за ту частину відпустки, яка залишилась невикористаною.

Така компенсація виплачується всім категоріям військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, та звільняються з підстав ІНШИХ ніж за віком, станом здоров’я, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів.
Компенсація надається пропорційно часу, прослуженому в році звільнення, за кожний повний місяць служби з такого розрахунку:
вислуга до 10 календарних років – 2,5 календарних дня;
вислуга від 10 до 15 календарних років – 2,9 календарних дня;
вислуга від 15 до 20 календарних років – 3,3 календарних дня;
вислуга 20 і більше календарних років – 3,8 календарних дня.
та округлюється в бік збільшення до повного дня.

Виплата компенсації здійснюється одночасно з виплатою грошової допомоги для оздоровлення, якщо вона не була виплачена раніше.

2. Грошова ДОПОМОГА ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ за поточний рік
Названа грошова допомога виплачується один раз на рік під час вибуття у щорічну основу відпустку (як повної тривалості, так і частини) або без вибуття у відпустку (зокрема, у разі отримання компенсації за невикористані дні).

NB! У разі неподання рапорту у командира військової частини відсутні підстави для прийняття рішення про виплату допомоги для оздоровлення.

Військовослужбовцям, звільненим з військової служби в кінці календарного року з наданням при звільненні щорічної основної чи додаткової відпустки, яка закінчується в наступному календарному році, грошова допомога для оздоровлення в новому році не надається.

4. Грошова КОМПЕНСАЦІЯ ЗА НЕОТРИМАНЕ РЕЧОВЕ МАЙНО
У разі звільнення військовослужбовця грошова компенсація виплачується з моменту виникнення права на отримання предметів речового майна відповідно до норм забезпечення.

Порядок виплати компенсації визначений постановою КМУ від 16.03. 2016 № 178.

Компенсація НЕ ВИПЛАЧУЄТЬСЯ військовослужбовцям
– строкової військової служби
– курсантам вищих військових навчальних закладів.
Для отримання компенсації військовослужбовець має подати рапорт встановленим порядком.

ВАЖЛИВО! Рапорт необхідно подати до видання наказу про звільнення.

На підставі рапорту та довідки про вартість речового майна, що належить до видачі військовослужбовцю, командир військової частини видає наказ, у якому обов’язково зазначається розмір грошової компенсації. Такий наказ є підставою для виплати компенсації.

Крім того, залежно від терміну проходження служби та підстав звільнення у Ви можете бути право на отримання грошової допомоги у разі звільнення.

Коментарі
Loading...