форум фронтовиків

Новий Порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України

0 427

21 листопада 2017 року Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак підписав наказ Міністерства оборони України № 608 “Про затвердження Порядку проведення службового розслідування у Збройних Силах України (далі – Порядок). Наказ набрав чинності з дня офіційного опублікування та наказ Міністра оборони України від 15 березня 2004 року № 82 “Про затвердження Інструкції про порядок проведення службового розслідування у Збройних Силах України” є таким, що втратив чинність.
З огляду на це аналізуємо основні зміни та доповнення нового Порядку.

Порядок надає ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЙ, що в ньому вживаються і в попередній редакції Інструкції були відсутні, а саме:

 • виконавська дисципліна – належне, своєчасне та якісне виконання військовослужбовцями функціональних обов’язків (посадових інструкцій), наказів Міністерства оборони України, доручень, рішень, планів, програм, які затверджуються в органах військового управління або надходять для виконання до Міністерства оборони України або інших органів військового управління (військових частин);
 • службова перевірка – комплекс заходів, які здійснюються відповідно до цього Порядку, з метою перевірки інформації про вчинення дисциплінарного правопорушення, з’ясування наявності підстав для призначення службового розслідування, обставин порушення виконавської дисципліни;
 • службове розслідування – комплекс заходів, які проводяться з метою уточнення причин і умов, що сприяли вчиненню правопорушення, а також встановлення ступеня вини особи (осіб), чиї дії або бездіяльність стали причиною вчинення правопорушення.

РОЗШИРЕНО ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ПРОВЕДЕННЯ СЛУЖБОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.

 • Службове розслідування призначається у разі :
  дій військовослужбовця, які призвели до спроби самогубства іншого військовослужбовця;
 • втрати або викрадення зброї чи боєприпасів;
 • внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про скоєне військовослужбовцем кримінальне правопорушення;
 • повідомлення військовослужбовцю про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення;
 • вчинення корупційного злочину або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 • скоєння військовослужбовцем під час виконання обов’язків військової служби дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули або отримали тілесні ушкодження інші особи;
 • надходження повідомлення (у тому числі анонімного) щодо порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”, а наведена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;
 • якщо за характером вчиненого правопорушення на військовослужбовця буде накладено дисциплінарне стягнення, застосування якого призведе до позбавлення військовослужбовця премії повністю або частково, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, накладення дисциплінарного стягнення, внаслідок чого військовослужбовець буде понижений у посаді, понижений у військовому званні, позбавлений військового звання, звільнений з військової служби.

Службове розслідування НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ:

 • у разі надходження анонімних повідомлень, заяв, скарг;
 • якщо причини та умови, що сприяли вчиненню правопорушення, ступінь вини, розмір заподіяної матеріальної шкоди та інші обставини встановлено під час проведення інспектування, інвентаризації, аудиту, за рішенням суду.

УСУНЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ СЛУЖБОВИХ ОБОВЯЗКІВ

 • Службове розслідування у випадках, передбачених Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, може проводитись з усуненням військовослужбовця, дисциплінарне правопорушення якого підлягає розслідуванню, від виконання службових обов’язків, про що видається наказ із зазначенням причин усунення.
 • Тривалість усунення від виконання службових обов’язків не повинна перевищувати строку проведення службового розслідування та часу, необхідних для прийняття відповідного рішення командиром (начальником) про накладення стягнення, які визначені Дисциплінарним статутом Збройних Сил України.
 • Військовослужбовець, якого на період проведення службового розслідування усунуто від виконання службових обов’язків і стосовно якого за результатами службового розслідування прийнято рішення про продовження ним військової служби на займаній посаді, приступає до виконання службових обов’язків за посадою на підставі відповідного наказу.

ПОВНОВАЖЕННЯ ОСІБ, ЩО ПРОВОДЯТЬ РОСЛІДУВАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИЧНО НЕ ЗМІНИВСЯ.
За результатами розгляду акта та матеріалів службового розслідування, якщо вину військовослужбовця повністю доведено, командир (начальник) приймає рішення про притягнення військовослужбовця до дисциплінарної відповідальності, визначає вид дисциплінарного стягнення та призначає особу, якій доручає підготувати проект відповідного наказу.

Порядок доповнено новим розділом СЛУЖБОВІ ПЕРЕВІРКИ
З метою перевірки інформації про факт правопорушення, з’ясування наявності підстав для призначення службового розслідування, обставин порушення виконавської дисципліни, а також якщо особу правопорушника не встановлено, але виявлено факт правопорушення, проводиться службова перевірка.

Під час службової перевірки встановлюються:

 • особа, яка вчинила дисциплінарне правопорушення або порушення виконавської дисципліни;
 • обставини (час, місце, спосіб, наслідки тощо) правопорушення або порушення виконавської дисципліни;
  не виконані або неналежно виконані військовослужбовцем розпорядження, доручення, вказівки начальників, службові обов’язки.

Про призначення службової перевірки видається розпорядження, у якому зазначається інформація про службових осіб, яким доручається проведення перевірки, мету перевірки та дату її завершення.

Строк проведення службової перевірки не може перевищувати одного місяця.

Результати службової перевірки оформлюються доповідною запискою на ім’я посадової (службової) особи, яка призначила перевірку, та підписуються посадовою (службовою) особою, яка провела її одноособово, або головою комісії.

Одночасне проведення службової перевірки та службового розслідування не допускається.

Коментарі
Loading...