форум фронтовиків

Роз’яснення щодо відшкодувань на відрядження для військовослужбовців Збройних Сил України

0 1 070

Рішення про направлення військовослужбовців у відрядження (за наявності бюджетних асигнувань) та відшкодування витрат на відрядження приймають відповідні начальники органів військового управління, їх заступники, керівники структурних підрозділів, командири військових частин.

Рішення про направлення військовослужбовців у відрядження оформляється відповідним наказом, в якому ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ:

  • пункт призначення найменування військової частини (установи, організації)
  • куди відряджається військовослужбовець
  • строк та терміни відрядження
  • мета відрядження.

Строк відрядження визначається командиром (начальником, керівником), але не може перевищувати в межах України 30 календарних днів з урахуванням часу перебування в дорозі.

На військовослужбовця, який перебуває у відрядженні, поширюється розпорядок дня (режим робочого часу) того органу військового управління, військової частини, установи, організації, підприємства, до якого він відряджений. Замість днів відпочинку, не використаних за час відрядження, ІНШІ ДНІ ВІДПОЧИНКУ після повернення з відрядження НЕ НАДАЮТЬСЯ.

Днем вибуття у відрядження вважається день відправлення поїзда, літака, автобуса або іншого транспортного засобу з населеного пункту місця проходження служби відрядженого військовослужбовця та аналогічно день повернення.

Дата на транспортному квитку (вибуття транспортного засобу з населеного пункту місця проходження служби відрядженого військовослужбовця) має збігатися з датою вибуття військовослужбовця у відрядження згідно з наказом про відрядження та аналогічно про повернення до місця проходження військової служби.

Якщо ДАТА на транспортному квитку НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ з датою прибуття військовослужбовця з відрядження згідно з наказом про відрядження, з дозволу командира (начальника, керівника) береться до уваги затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування військовослужбовця поза місцем проходження його служби не перевищуватиме строк відрядження.

За ці дні військовослужбовцю НЕ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця проходження служби).

Якщо військовослужбовець відбуває у відрядження У ВИХІДНИЙ ДЕНЬ, йому після повернення з відрядження в установленому порядку надається інший день відпочинку і в такому ж порядку, якщо повертається з відрядження у ВИХІДНИЙ ДЕНЬ.

ПІДТВЕРДНИМИ ДОКУМЕНТАМИ, що засвідчують вартість понесених у зв’язку з відрядженням витрат, є розрахункові документи, добові витрати відшкодовуються в єдиній сумі незалежно від статусу населеного пункту.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!

У разі використання електронного посадкового документа на проїзд залізничним транспортом підставою для відшкодування витрат на його придбання є роздрукований на паперовому носії посадковий документ.

У разі повернення електронного посадкового документа на проїзд залізничним транспортом до звіту додається роздрукований на паперовому носії документ на повернення.

УВАГА!

При відрядженні військовослужбовця строком на один день або в таку місцевість, звідки військовослужбовець має змогу щодня повертатися до місця постійного проживання, добові відшкодовуються як за повну добу.

ПРИЧИНАМИ ЗАТРИМКИ військовослужбовця у відрядженні понад строки, зазначені в посвідченні про відрядження, Є:

ХВОРОБА, ЩО ПОЗБАВИЛА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ СВОЄЧАСНО ПОВЕРНУТИСЯ З ВІДРЯДЖЕННЯ,

СТИХІЙНЕ ЛИХО, ІНШІ НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ.

Причини затримки повинні підтверджуватися відповідними документами.

За відсутності наказу про відрядження добові витрати НЕ ВИПЛАЧУЮТЬСЯ.

За час затримки у відрядженні без поважних причин військовослужбовцю НЕ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати.

ЗА КОЖЕН ДЕНЬ (включаючи день вибуття та день прибуття) перебування військовослужбовця (крім військовослужбовців строкової служби) у відрядженні в межах України, враховуючи вихідні, святкові й неробочі дні та час перебування в дорозі (разом з вимушеними зупинками), йому ВИПЛАЧУЮТЬСЯ ДОБОВІ в межах сум, затверджених ПОСТАНОВОЮ. Відповідно до Додатку 1 ПОСТАНОВИ наразі сума добових витрат становить 60 гривень, а гранична сума витрат на найм жилого приміщення під час службового відрядження 600 гривень.

ВИПЛАТА ДОБОВИХ військовослужбовцям НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ за дні, коли вони (у передбачених законодавством випадках) забезпечуються три разовим харчуванням за рахунок держави, а також за період, коли відрядженому здійснюються польові виплати (морське грошове забезпечення).

Витрати, понесені у зв’язку з відрядженням, НЕ ПІДТВЕРДЖЕНІ відповідними документами (крім добових витрат), військовослужбовцю НЕ ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ.

Коментарі
Loading...