форум фронтовиків

Право учасників бойових на території інших держав на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів

0 215

Стаття 53 Конституції України гарантує громадянам право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі.

Водночас, пунктом 22 статті 12 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.

Здавалось би дві норми, що суперечать одна одній.
Проте, Закон України № 911-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 24 березня 2015 року змінив ситуацію.

А саме, стаття 44 Закону України “Про вищу освіту” надає
– особам, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання
– дітям-сиротам
– особам, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення,
право брати участь у конкурсі за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти у межах установлених квот прийому до закладів вищої освіти (наукових установ) за їхнім вибором.

Розмір квоти від усіх бюджетних місць, як і інші правила та умови вступу щороку проходять громадське обговорення, після чого їх затверджує Міносвіти до кожної вступної кампанії.

Так, цього року наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378 затверджено Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році.
Квота встановлюється в правилах прийому до закладу вищої освіти в межах 10% /десяти відсотків/ (але не менше одного місця) та 30% /тридцяти відсотків/ (у закладах вищої освіти (структурних підрозділах закладів вищої освіти), які функціонують на території Донецької та Луганської областей, і переміщених закладах вищої освіти) максимального (загального) обсягу державного або регіонального замовлення за відкритими та закритими (фіксованими) конкурсними пропозиціями і оголошуються одночасно з оголошенням максимального (загального) обсягу державного замовлення.

Загальний обсяг державного замовлення для закритих (фіксованих) конкурсних пропозицій, максимальний обсяг державного замовлення та кваліфікаційний мінімум державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квот для закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції оприлюднюється на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти та визначається в Правилах прийому (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника).

Правила прийому розробляються відповідно до законодавства України, затверджуються вченою (педагогічною) радою закладу вищої освіти та розміщуються на офіційному веб-сайті ВНЗ.

Також статтею 44 Закону України “Про вищу освіту” виключено таке поняття, як ЗНО. Тобто, норма цього Закону дозволяє певним категоріям абітурієнтів вступати за окремим конкурсом на основі іспитів, а не ЗНО.
Пільговики, які мають преференції при вступі зараховуються на спеціально виділені місця за окремим конкурсом поза загальною конкурентною боротьбою. Це означає, що поза загальним конкурсом існує конкурс серед пільговиків.

Для вступу до ВНЗ вступником особисто в паперовій формі подається заява до приймальної комісії закладу вищої освіти. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали документів відповідно до вимог ВНЗ.

До речі, законодавець чітко визначає осіб, які належать до учасників бойових дій (стаття 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”) до яких належать серед інших і ті, які приймали участь у бойових діях за межами країни у відповідні періоди часу. Перелік держав і періодів бойових дій на їх території затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. № 63.

Коментарі
Loading...