форум фронтовиків

Пільги учасникам АТО: як користуватися, консультації юриста

0 363

Як відомо, Держава гарантувала пільги учасникам бойових дій та інвалідам війни, які записані у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. Закон визначає статус ветеранів війни та осіб, на яких поширюється чинність цього Закону.
Закон спрямований на захист ветеранів війни шляхом:
✔️ створення належних умов для підтримання здоров’я та активного довголіття;
✔️ організації соціального та інших видів обслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази створених для цієї мети закладів і служб та підготовки відповідних спеціалістів;
✔️виконання цільових програм соціального і правового захисту ветеранів війни;
✔️ надання пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі трудової діяльності відповідно до професійної підготовки і з урахуванням стану здоров’я.
– Стаття 12 цього Закону містить пільги учасникам бойових дій.
– Стаття 13 цього Закону містить пільги інвалідам війни.
– Стаття 14 цього Закону містить пільги для учасників війни.
– Стаття 15 цього Закону містить пільги особам, на яких поширюється чинність цього Закону.
– Стаття 16 цього Закону містить пільги для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Перелік державних пільг учасникам бойових дій:

1) безплатне одержання ліків, лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
2) першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);
3) безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або одержання компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів України;
4) 75-процентна знижка плати за користування житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр загальної площі житла на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
5) 75-процентна знижка плати за користування комунальними послугами (газом, електроенергією та іншими послугами) та скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.
Площа житла, на яку надається знижка, при розрахунках плати за опалення становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі (42 кв. метри на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 кв. метр на сім’ю);
6) 75-процентна знижка вартості палива, в тому числі рідкого, в межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення;
7) безплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;
8) користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
9) щорічне медичне обстеження і диспансеризація із залученням необхідних спеціалістів;
10) першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
11) виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
12) використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одержання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
13) переважне право на залишення на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
14) першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва, першочерговий ремонт жилих будинків і квартир цих осіб та забезпечення їх паливом.
Учасники бойових дій, які дістали поранення, контузію або каліцтво під час участі в бойових діях чи при виконанні обов’язків військової служби, забезпечуються жилою площею, у тому числі за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, – протягом двох років з дня взяття на квартирний облік;
15) одержання позики на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт жилих будинків і подвірних будівель, приєднання їх до інженерних мереж, комунікацій, а також позики на будівництво або придбання дачних будинків і благоустрій садових ділянок з погашенням її протягом 10 років починаючи з п’ятого року після закінчення будівництва. Зазначені позики надаються у порядку, який визначається Кабінетом Міністрів України;
16) першочергове право на вступ до житлово-будівельних (житлових) кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічне обслуговування, до садівницьких товариств, на придбання матеріалів для індивідуального будівництва і садових будинків;
17) безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
18) зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
19) позачергове користування всіма послугами зв’язку та позачергове встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
20) першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту;
21) позачергове влаштування до закладів соціального захисту населення, а також обслуговування службами соціального захисту населення вдома. У разі неможливості здійснення такого обслуговування закладами соціального захисту населення відшкодовуються витрати, пов’язані з доглядом за цим ветераном війни, в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством;
22) учасникам бойових дій на території інших держав надається право на позаконкурсний вступ до вищих навчальних закладів та переважне право на вступ до професійно-технічних навчальних закладів і на курси для одержання відповідних професій.
23) Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.

Безоплатне отримання ліків для учасників бойових дій:

Дивіться відео-ролик та підписуйтесь на канал:

Держава гарантувала пільги учасникам бойових дій та інвалідам війни, які записані у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
Пункт 1 статті 12 цього закону передбачає безплатне одержання:
✔️ ліків;
✔️ лікарських засобів;
✔️ імунобіологічних препаратів;
✔️ виробів медичного призначення за рецептами лікарів.

Кожен учасник бойових дій має право:
✔️ на одержання тієї кількості ліків і з тією частотою, якої він потребує;
✔️ за умови наявності рецепта лікаря;
✔️ повідомити лікарю, що є учасником бойових дій;

Обмеження:
✔️ перелік хвороб вказаний у Постанові КМУ;
✔️ перелік ліків дуже обмежений і вказаний у Постанові КМУ;
✔️ лікар не може відмовити у наданні рецепта на ліки через їх безоплатність.

Що робити при відмові надавати рецепт на безоплатні лікі:
✔️ запам’ятати ПІБ лікаря;
✔️ звернутися до головного лікаря поліклініки або лікарні;
✔️ звернутися до керівника вашої Спілки ветеранів АТО.

Які категорії населення можуть отримати лікарські засоби на пільгових умовах:
? лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:
✔️діти віком до трьох років;
✔️ учасники бойових дій та інваліди війни ;
✔️ особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2категорії;
✔️ дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
✔️ пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника;
✔️ інваліди, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника;
✔️ інваліди та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії;
✔️ діти-інваліди;
✔️ ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;
? лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно, якщо розмір середньомісячного доходу сім’ї не перевищує величини доходу, який дає право на пільгу:
✔️ діти з багатодітних сімей;
✔️ особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 3 категорії;
✔️ учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
✔️ жертви нацистських переслідувань;
✔️ дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин;
✔️ неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
? лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:
✔️ діти віком від трьох до шести років;
✔️ інваліди I і II груп;
✔️ депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є інвалідами;
✔️ реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами;
✔️ почесні донори України;

Зубопротезування для учасників АТО | Пільги учасникам бойових дій:

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” передбачає пільги, стаття 12, пункт 2:
✔️ першочергове безплатне зубопротезування (за винятком протезування з дорогоцінних металів);

Для користування пільгою потрібно звернутися:
✔️ бюджетні стоматологічні поліклініки;
✔️ районні поліклініки;
✔️ стати на чергу на безоплатне протезування.

Обмеження:
✔️ приватні стоматологічні клініки не надають безоплатного зубопротезування;

Право дітей учасників АТО на пільгове отримання освіти:

Держава забезпечує учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 цього Закону, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах.
Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійно-технічної та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.
Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей…” передбачає пільги дітям:
✔️ учасники бойових дій, небезпечних акцій протесту і збройних конфліктів;
✔️ військових, які брали участь в антитерористичній операції;
✔️ чиї батьки загинули в процесі оборони суверенітету та
незалежності України;
✔️ які мають державний статус переселенців.

Державна цільова підтримка для здобуття професійно-технічної та вищої освіти надається у вигляді:
✔️ повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
✔️ пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;
✔️ соціальної стипендії;
✔️ безоплатного забезпечення підручниками;
✔️ безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних у державних та комунальних навчальних закладах;
✔️ безоплатного проживання в гуртожитку;

Обмеження:
✔️ до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років;

Пільги при тісній взаємодії з місцевими органами самоврядування:
✔️ безкоштовне харчування у дошкільних закладах та школах;
✔️ відміна грошових внесків;

Що робити учасникам АТО при відмові у безкоштовному проїзді?

Пункт 7 статті 12 цього закону передбачає безплатний проїзд:
✔️ усіма видами міського пасажирського транспорту;
✔️ автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості;
✔️ залізничним і водним транспортом приміського сполучення;
✔️ автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання.

❗️❗️❗️ Безкоштовний проїзд здійснюється за наявності посвідчення встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – також електронного квитка, який видається на безоплатній основі;

Що робити при відмові у безкоштовному проїзді:
✔️ не грубити та не йти на конфлікт;
✔️ вести спокійно та розсудливо;
✔️ попередити водія про порушення закону;
✔️ зафіксувати на відео протиправні дії перевізника;
✔️ викликати поліцію та скласти протокол.


31 березня 2018 року відбувся відкритий збір членів ГО “Спілка ветеранів АТО”, на який зібралося більше 300 учасників АТО. Тематика збору – намагання внесення змін щодо монетизації пільгового проїзду Кабінетом Міністрів України.
Враховуючи, що запропоновані зміни звужують та обмежують права учасників бойових дій, учасники АТО висловили незгоду з рішенням Кабміну. Головна причина, що Постанова Кабміну не захищає права учасників бойових дій – відсутність представників учасників АТО у процесі розробки даного рішення.
На зборах було створено ініціативну групу та підтримано написання листа до Кабінету Міністрів України з пропозицією включити ініціативну групу до процесу монетизації. Ініціативна група буде відстоювати інтереси учасників бойових дій і не дасть прийняти рішення, внаслідок яких відбудеться звуження прав.
Варто зазначити, що вже є попередня домовленість з Харківською обласною державною адміністрацією з нашою ініціативною групою про співпрацю.

Микола Сапелкін: Пільгове розмитнення авто учасниками АТО

Таким чином, від внесення змін до законодавства України щодо надання пільг учасникам АТО при ввезенні на митну територію транспортних засобів очікується отримання наступних позитивних результатів:
1) Збільшення надходжень до державного бюджету від акцизного збору на пальне (за рахунок збільшення споживачів палива), ПДФО та ЕСВ (за рахунок офіційної зайнятості учасників АТО).
2) Зменшення навантаження на місцеві бюджети в сфері компенсації проїзду пільгових категорій населення, за рахунок зменшення кількості учасників АТО, що користуються пільговим проїздом у громадському транспорті.
3) Зменшення рівня соціальної напруженості серед учасників АТО.
4) Зменшення рівня безробіття серед учасників АТО, через зайнятість учасників АТО за допомогою власного ТЗ .
5) Соціальна адаптація і інтеграція учасників АТО в мирне суспільство.

Коментарі
Loading...