форум фронтовиків

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЯКІ НАБУЛИ ПРАВА НА ЗВІЛЬНЕННЯ З ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ.

0 230

Законом України від 05.04.2018 № 2397-VIII “Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих питань проходження громадянами військової служби” внесено зміни до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” з метою надання права на звільнення з військової служби військовослужбовцям, контракти яких було укладено або продовжено до закінчення особливого періоду або до демобілізації, за умови вислуги такими особами не менше:
24 місяців військової служби за контрактом для тих, які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію;
18 місяців з дати продовження дії контракту для тих, кому дію контракту продовжено після закінчення їх строків на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації.
Після закінчення зазначених строків військової служби, якщо такі військовослужбовці не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду, вони підлягають звільненню відповідно до підпунктів “й” та “к” пункту 2) частини п’ятої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”.

Виплата одноразової грошової допомоги ЗАЗНАЧЕНІЙ КАТЕГОРІЇ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЧАСТИНИ ДРУГОЇ СТАТТІ 15 “ПРО СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ” В РОЗМІРІ 50 ВІДСОТКІВ МІСЯЧНОГО ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА КОЖНИЙ ПОВНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ РІК СЛУЖБИ ЗА НАЯВНОСТІ ВИСЛУГИ 10 РОКІВ І БІЛЬШЕ.
Розрахунок із військовослужбовцями, звільненим з військової служби, здійснюється не пізніше дня виключення зі списків особового складу військової частини.

Відповідні роз’яснення щодо виплати одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які набули права на звільнення з військової служби додаються до статті у вигляді фотоматеріалу.

Коментарі
Loading...