форум фронтовиків

ЩОДО ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН У ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

0 92

06 вересня 2018 року Верховною Радою України прийнято Закон про внесення змін до деяких законів України ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ ТА ІНШИХ ВІЙСЬКОВИХ ФОРМУВАННЯХ.

Вказаним Законом вносяться зміни в Статут внутрішньої служби Збройних Сил України від 24 березня 1999 року № 548-XIV та Закон України “Про військовий обов’язок і військову службу” від 25 березня 1992 року № 2232-X.

Вище вказані зміни передбачають наступне:

1) Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає ПРИЙНЯТТЯ В ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ (ЗА КОНТРАКТОМ) ТА ПРИЗОВ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ, ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ У ВІЙСЬКОВОМУ РЕЗЕРВІ, ВИКОНАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБОВ’ЯЗКУ В ЗАПАСІ ТА ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ У СКЛАДІ ДОБОВОГО НАРЯДУ, що і передбачають зміни до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України;

2) Унормовано віковий показник щодо укладання жінками контракту на проходження військової служби (ЗНЯТО ВІКОВИЙ ПОКАЗНИК У 40 РОКІВ у частині другій статті 20 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”);

3) Участь жінок-військовослужбовців та чоловіки-військовослужбовці У ВІДРЯДЖЕННЯХ (НАВЧАЛЬНИХ ЗБОРАХ І ТД) врегульовано шляхом вказаних змін;

4) Опрацьовано питання перебування військовозобовязаних – жінок у запасі : до цього частина п’ята статті 27 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу визначала, ЩО ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНІ-ЖІНКИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ ДО ЗАПАСУ ДРУГОГО РОЗРЯДУ ІЗ ГРАНИЧНИМ ВІКОМ ПЕРЕБУВАННЯ У ЗАПАСІ 50 РОКІВ. При цьому (на відміну від чоловіків) не враховується присвоєне їм військове звання. Дане положення фактично нівелювало досягнення жінки під час проходження військової служби. Не залежно від отриманого військового звання (всі військовозобов’язані-жінки змушені бути переведені у відставку в одному віці.

Зміни до Закону ПРИБИРАЮТЬ ВИЩЕНАВЕДЕНІ НОРМИ ЩОДО ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ-ЖІНОК.

На даний момент Закон переданий для підпису Президенту України.

Юридична служба Збройних сил України

Коментарі
Loading...