форум фронтовиків

Врегулювання питання порядку виїзду офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону

0 152

У Генеральному штабі Збройних Сил України проводиться робота щодо урегулювання питання порядку виїзду офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону.

Відповідно до статті 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Cтатею 216 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України передбачено, що виїзд офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ДОЗВОЛУ КОМАНДИРА ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ.

Разом з тим, на даний час МЕХАНІЗМ НАДАННЯ КОМАНДИРОМ ДОЗВОЛУ НА ВИЇЗД офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні ВІДСУТНІЙ.

Ураховуючи вище наведене та з метою упорядкування питання надання дозволу на виїзд за межі гарнізонів визначеним категоріям військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом, за межі гарнізону в особистих справах у позаслужбовий час і уникнення проблемних ситуацій при його використанні-визначеним органом військового управління опрацьовується питання щодо врегулювання порядку виїзду офіцерів, прапорщиків (мічманів), військовослужбовців, що проходять військову службу за контрактом за межі гарнізонів з особистих питань у позаслужбовий час, у вихідні, святкові та неробочі дні.

Юридична служба Збройних Сил України/

Коментарі
Loading...