форум фронтовиків

Роз’яснення щодо забезпечення реалізації права на житло для військовослужбовців Збройних сил України

0 331

Зміст та методику забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової служби), а також осіб, звільнених в запас або відставку, що залишилися перебувати після звільнення з військової служби на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання жилих приміщень для постійного проживання (далі – військовослужбовці), та членів їх сімей, у тому числі членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), зникли безвісти під час проходження військової служби, що перебувають на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов (далі – члени їх сімей), визначає Інструкція з організації забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, затвердженої наказом Міністерства оборони України 31 липня 2018 року № 380, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 р. за № 1020/32472 (далі-Інструкція).

Хотілося б зупинитися та надати роз’яснення щодо змісту Інструкції, яка визначає реалії та перспективи забезпечення житлом.

Щодо загальних засад, визначених Інструкцією.

1. Визначено перелік осіб на яких розповсюджується дія Інструкції.
військовослужбовці Збройних Сил України (крім військовослужбовців строкової служби);
особи, звільнені в запас або відставку, що залишилися перебувати після звільнення з військової служби на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання жилих приміщень для постійного проживання та члени їх сімей;
члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли), зникли безвісти під час проходження військової служби, що перебувають на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

2. Визначено категорію – члени сім’ї військовослужбовця, до якої віднесено осіб, що внесені в особову справу військовослужбовця в порядку, визначеному Інструкцією з організації обліку особового складу Збройних Сил України, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 26 травня 2014 року № 333.

3.Встановлено шляхи забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями:
новозбудоване, вивільнене або придбане житло;
надання грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення (за згодою військовослужбовця);
переобладнання нежилих приміщень фонду Міноборони у жилі (крім приміщень, розташованих на територіях, які використовуються за призначенням військовими частинами).

4.Затверджено, з врахуванням специфіки військової служби норми загального житлового законодавства-забезпечення службовими жилими приміщеннями, що мають відповідати вимогам житлового законодавства.

5. Встановлено особливості забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей жилими приміщеннями:

  • У разі відсутності службових житлових приміщень військовослужбовці та члени їх сімей розміщуються у гуртожитках, сімейних гуртожитках, а неодружені військовослужбовці – у спеціально пристосованих казармах або військова частина орендує їм житло чи за їх бажанням виплачується грошова компенсація за піднайом (найом) жилого приміщення в порядку, визначеному законодавством;
  • військовослужбовцям, які перебувають на обліку осіб, що потребують поліпшення житлових умов шляхом надання житлових приміщень для постійного проживання, та які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються житлові приміщення для постійного проживання або за їх бажанням виплачується грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення;
  • житлові приміщення для постійного проживання та грошова компенсація за належне для отримання жиле приміщення надаються один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла;
  • військовослужбовці мають право здати отримане за рахунок Міноборони постійне житло або рівнозначне житло, яке відповідає санітарно-технічним вимогам, у населених пунктах, регіонах, в яких воно було отримане, та за умови потреби Міноборони в такому житлі із подальшим правом на забезпечення житлом від Міноборони у встановленому законодавством порядку;
  • дозволяється перебування на квартирному обліку при житлових комісіях військових частин (за останнім місцем проходження військової служби) військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку, які мають реєстрацію в населених пунктах на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у разі розформування зазначених військових частин – при житлових комісіях їх правонаступників, а в разі розформування цих військових частин.

6. Упорядковано порядок реєстрації військовослужбовців та членів їх сімей:

  • право до одержання жилого приміщення для постійного проживання зареєструватися у військовій частині за її місцезнаходженням;
  • реєстрація свого місце проживання за адресою розташування цього житла у разі забезпечення службовими жилими приміщеннями;
  • право осіб, звільнені в запас або відставку, які зареєстрували місце проживання за адресою такої військової частини, зареєструвати своє місце проживання за адресою розташування військового комісаріату, в межах адміністративно-територіальної одиниці якого розташована військова частина, уразі розформування військової частини, або прийняття рішення про забезпечення постійним житлом в іншому населеному пункті.

Реєстрацію осіб, звільнених у запас або відставку, які зареєстровані в населених пунктах на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, в яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, проводиться за їх бажанням за місцем постійної дислокації передислокованих військових частин, установ, організацій Збройних Сил України, за місцем перебування їх на квартирному обліку, або за місцем постійної дислокації правонаступників. У разі розформування цих військових частин такі військовослужбовці мають право зареєструвати своє місце проживання за адресою розташування військового комісаріату, в межах адміністративно-територіальної одиниці якого розташована військова частина.

Коментарі
Loading...