форум фронтовиків

Реалії та перспективи забезпечення житлом військовослужбовців

0 140

Цією статтею інформуємо про організацію роботи житлових комісій військових частин.

1. Визначено повноваження житлових комісій:

 • ведення обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов;
 • обліку військовослужбовців щодо надання службового житла;
 • оперативний облік службових житлових приміщень.

2. Чітко унормовано порядок утворення житлової комісії військової частини:

 • за прийнятим рішенням на загальних зборах військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, які перебувають на обліку осіб, що потребують покращення житлових умов;
 • відкритим голосуванням, яке проводиться під головуванням командира військової частини.
 • дозволяється включати до складу членів комісії відкритим військовослужбовці, звільнені в запас (члени їх сімей), що стоять на квартирному обліку в військовій частині але не більше 30 % загального складу житлової комісії;
 • загальні збори проводяться відкрито, про що за 10 робочих днів повідомляються військовослужбовці військової частини та інші зацікавлені особи;
 • кількість членів житлової комісії військової частини не повинна бути парною.
 • на першому засіданні члени житлової комісії військової частини відкритим голосуванням обирають зі свого складу голову житлової комісії військової частини, його заступника та секретаря, розподіляють обов’язки;
 • результати першого засідання житлової комісії військової частини заносяться до протоколу на підставі якого видається наказ про утворення та діяльність житлової комісії військової частини (один раз на три роки), до якого за необхідності вносяться зміни;
 • для спільного вирішення житлових питань декількох військових частин утворюються об’єднані житлові комісії військових частин;

3. Засади діяльності житлових комісій:

 • основна форма роботи засідання (збори), які є правочинними, якщо на них присутні більше ніж 2/3 членів комісії рішення приймається відкритим голосуванням за умови 50 % загальної кількості членів житлової комісії плюс 1 голос;
 • військовослужбовці та члени їх сімей, а також представники громадських організацій на підставі мотивованого клопотання, за рішенням голови житлової комісії мають право бути присутніми на засіданнях цих житлових комісій;
 • засідання житлових комісій військової частини проводяться зазвичай один раз на місяць;
 • рішення житлової комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів, голосування проводиться за наявності на засіданні житлової комісії не менше двох третин членів затвердженого складу житлової комісії.
 • житлова комісія підзвітна загальним зборам військовослужбовців цієї військової частини.
 • у разі розформування військової частини житлова комісія військової частини за наказом командира припиняє свою діяльність та передає облік осіб до визначеного правонаступника;
 • рішення житлової комісії військової частини оформлюється протоколом, підписується членами комісії, які були присутні на засіданні та протягом двадцяти робочих днів затверджується наказом командира військової частини;
 • контроль за організацією забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями здійснює комісія з контролю за забезпеченням військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями;
 • неналежне виконання членом житлової комісії своїх обов’язків є підставою для виключення його зі складу житлової комісії.

4. Основні завдання житлових комісій:

 • перевірка житлових умов військовослужбовців та членів їх сімей;
 • прийняття рішення з житлових питань;
 • ведення обліку військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов;
 • розгляд заяв, скарг та пропозицій, та прийом громадян з житлових питань;
 • видача документів, які створюються житловими комісіями;
 • ведення оперативного обліку службових житлових приміщень;
 • належне оформлення та подання до 01 грудня до органів КЕУ список військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов.

5. Житлова комісія має право приймати рішення щодо:

 • взяття військовослужбовців та членів їх сімей на облік і зняття з обліку;
 • надання військовослужбовцям та членам їх сімей с жилих приміщень (службової житлової площі), виплату грошової компенсації за належне для отримання жиле приміщення;
 • зміни дати зарахування (перебування) на обліку військовослужбовців та членів їх сімей;
 • внесення змін до облікових справ військовослужбовців;
 • перегляду раніше прийнятих рішень цією житловою комісією або в порядку правонаступництва.

6. Документація житлової комісії:

 • книга обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовими жилими приміщеннями (службовою жилою площею);
 • книга обліку військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов шляхом надання житлових приміщень для постійного проживання;
 • книга обліку протоколів засідань;
 • книга обліку облікових справ військовослужбовців;
 • книга оперативного обліку службової жилої площі;

Юридична служба Збройних Сил України

Коментарі
Loading...