форум фронтовиків

ЩОДО НАДАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦЯМ

0 155

1.ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО НАДАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
надаються тільки діючим військовослужбовцям та членам їх сімей;

за відсутності за місцем проходження служби житла для постійного проживання;

в межах не менше визначеного в установленому порядку рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в цьому населеному пункті, але не більше 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу;

може бути надане: з перевищенням зазначеного вище максимального розміру виключно у випадках, передбачених законодавством, менше встановлених норм – тільки за наявності письмової згоди військовослужбовця та повнолітніх членів його сім’ї;

військовослужбовець та повнолітні члени його сім’ї беруть письмове зобов’язання щодо звільнення службового жилого приміщення у передбачених законодавством випадках.

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ В ГУРТОЖИТКАХ

розміщуються у гуртожитках військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, і не перебувають у шлюбі (для проживання одиноких громадян), сімейні – у сімейних гуртожитках;

за відсутності вільних місць в гуртожитку військова частина зобов’язана орендувати їм житло або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення;

під гуртожитки виділяються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші будівлі, які належать до житлового фонду Міноборони та мають бути зареєстровані у виконавчому органі місцевих органів самоврядування;
надаються ліжко-місця у гуртожитках або кімнати у сімейних гуртожитках на підставі спеціального ордера та договору про надання комунальних послуг;

під гуртожитки виділяються спеціально споруджені або переобладнані для цієї мети житлові будинки, казарми та інші будівлі, які належать до житлового фонду Міноборони та мають бути зареєстровані у виконавчому органі місцевих органів самоврядування;

жила площа в гуртожитках (сімейних гуртожитках) надається на час проходження служби (навчання, роботи) в межах одного гарнізону, також в них можуть розміщуватись інші особи на час трудових відносин зі Збройними Силами України;

3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНО ПРИСТОСОВАНИХ КАЗАРМАХ

розміщуються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які не перебувають у шлюбі безоплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні – у сімейних гуртожитках;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців, призваних за мобілізацією до укладення ними контракту) військова частина зобов’язана орендувати житло або за їх бажанням виплачувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення;

під спеціально пристосовані казарми виділяються будівлі, які розташовані на території військової частини, для тимчасового проживання військовослужбовців та не зареєстровані в виконавчих органах місцевого самоврядування як об’єкт житлового фонду;

на спеціально пристосовані казарми КЕВ (КЕЧ) району оформлює документи, що підтверджують їх технічний стан, у яких зазначається кількість місць для проживання. Житлово-побутові умови в таких казармах мають відповідати вимогам, які висуваються до гуртожитків, призначених для проживання одиноких громадян;

у разі необхідності за клопотанням начальника гарнізону, за поданням командира військової частини, погодженим з начальником КЕВ (КЕЧ) району, дозволяється реєструвати спеціально пристосовані казарми у виконавчих органах місцевого самоврядування як об’єкт житлового фонду;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв, спожитих військовослужбовцями рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом здійснюється військовою частиною в межах кошторисних призначень на відповідний рік;

у разі розміщення одружених військовослужбовців, осіб офіцерського складу та членів їх сімей або проживання осіб, звільнених з військової служби в запас або відставку, та членів їх сімей (за їх згодою), які залишилися перебувати на обліку, оплата комунальних послуг та енергоносіїв здійснюється відповідно до укладених з ними договорів за тарифами для населення.

4.ПОРЯДОК НАДАННЯ СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
військовослужбовці подають рапорт командиру військової частини, який реєструється у встановленому порядку в службі діловодства військової частини;

на підставі рішення командира військової частини житлова комісія військової частини протягом п’яти робочих днів після реєстрації рапорту військовослужбовця проводить перевірку житлових умов військовослужбовця та членів його сім’ї, складає довідку про перевірку житлових умов і клопоче перед командиром військової частини про забезпечення службовим жилим приміщенням або про відмову у такому забезпеченні із наданням вмотивованого письмового обґрунтування;

командир військової частини на підставі клопотання житлової комісії приймає рішення про: взяття на облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечення службовими жилими приміщеннями (службовою жилою площею), про що рішення житлова комісія невідкладно інформує військовослужбовця;

рішення командира військової частини погоджується з відповідною КЕВ (КЕЧ) району та оформлюється наказом, в якому зазначається облікові дані військовослужбовця, зарахованого на облік, а також підстави включення до списків осіб, які користуються правом першочергового або позачергового одержання жилих приміщень;

військовослужбовці, що прибули до нового місця служби в межах одного населеного пункту, які перебували на обліку, зараховуються наказом командира військової частини на відповідний облік на підставі витягу з наказу командира військової частини за попереднім місцем проходження військової служби;

житлова комісія на підставі наказу командира військової частини реєструє військовослужбовця в книзі обліку військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовою житловою площею;

військовослужбовці, які прибули до нового місця служби та забезпечені в іншій місцевості постійним житлом за рахунок Міноборони, де залишилися проживати члени їх сімей, можуть бути забезпечені житловою площею у гуртожитку або отримувати грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення за новим місцем проходження військової служби на одну особу;

5. ВИМОГИ ДО РОЗПОДІЛУ

після надходження до військової частини на розподіл службових житлових приміщень командир військової частини має право надати його військовослужбовцям, які визначають бойову готовність військової частини (не більше 30 відсотків від загальної кількості житла, яке надійшло на розподіл);

решта житлових приміщень надається за рішенням командира військової частини на підставі протоколу житлової комісії військової частини згідно з чергою відповідно до обліку;

житлова комісія військової частини може надавати переважне право військовослужбовцям, які мають: багатодітні сім’ї, сім’ї до складу яких входять особи з інвалідністю, особливі заслуги перед Україною, поранення (контузію або каліцтво), отримане під час виконання обов’язків військової служби, а також військовослужбовцям, які прийняті на військову службу у разі настання особливого періоду або продовжили військову службу за контрактом;

в окремих випадках військовослужбовець може бути забезпечений службовим жилим приміщенням за конкретно визначеною адресою за рішенням Міністра оборони України. Проект рішення Міністра оборони України готується у встановленому порядку ГКЕУ за дорученням Міністра оборони України, першого заступника, заступників, державного секретаря Міністерства оборони України та начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України.

Коментарі
Loading...