форум фронтовиків

ОБЛІК ТА РОЗПОДІЛ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ВІЙСЬКОСЛУЖБОВЦІВ ЗСУ

0 148

1. ОБЛІК СЛУЖБОВИХ ЖИТЛОВИХ ПРИМІЩЕНЬ
обліковуються у військовій частині та КЕВ (КЕЧ) району у книзі обліку службових жилих приміщень.

2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА РОЗПОДІЛУ
на підставі наказу командира військової частини та із урахуванням рішень Міністра оборони України щодо забезпечення службовими житловими приміщеннями КЕВ (КЕЧ) району розробляє список надання службових жилих приміщень у військових частинах;

список, підписаний начальником КЕВ (КЕЧ) району направляється до ГКЕУ ЗС України для узагальнення та внесення на розгляд Комісії з контролю;

списки розглядаються на засіданні Комісії з контролю, на які можуть запрошуватися (бути присутніми) голови житлових комісій військових частин;

розгляд здійснюється по КЕВ (КЕЧ) району та по кожному військовослужбовцю окремо;

у разі відмови у наданні військовослужбовцю службового жилого приміщення, зазначене службове жиле приміщення підлягає повторному розподілу у військовій частині, до якої воно розподілено в строк, що не перевищує один місяць;

рішення Комісії з контролю є підставою для оформлення протягом десяти робочих днів КЕВ (КЕЧ) району та подання до виконавчих органів районної, міської, районної у місті ради документів для видачі спеціального ордера, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення;

до виконавчих органів районної ( міської) КЕВ (КЕЧ) району надає витяг з наказу командира військової частини про надання службового жилого приміщення;
спеціальний ордер на службові житлові приміщення в закритих військових містечках оформляється та видається відповідним начальником КЕВ (КЕЧ) району протягом п’яти робочих днів.

під час вселення військовослужбовець здає отриманий спеціальний ордер до житлово-експлуатаційної організації.

3.ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПЛОЩІ В ГУРТОЖИТКУ

надається військовослужбовцям та членам їх сімей на час проходження служби в цьому населеному пункті за рішенням КЕВ (КЕЧ) району за клопотанням командира військової частини;

до клопотання додається довідка про перевірку житлових умов та витяг з наказу командира військової частини (по стройовій частині) про зарахування військовослужбовців на облік для поліпшення житлових умов шляхом забезпечення службовими житловими приміщеннями (службовою житловою площею);

начальник КЕВ (КЕЧ) району зобов’язаний розглянути клопотання командира військової частини в строк, що не перевищує п’ять робочих днів з дня його реєстрації, та прийняти рішення про надання жилої площі у гуртожитку і поінформувати командира про прийняте рішення;

КЕВ (КЕЧ) району протягом десяти робочих днів видає спеціальний ордер та укладає з військовослужбовцем договір про надання комунальних послуг;

на підставі виданого спеціального ордера командир військової частини видає наказ про надання жилої площі в гуртожитку;

військовослужбовець здає спеціальний ордер до адміністрації гуртожитку для вселення.

жила площа в гуртожитку не підлягає приватизації, обміну, розділу, бронюванню чи здаванню в оренду, найму (піднайому).

4. ЖИТЛОВА ПЛОЩА У СПЕЦІАЛЬНО ПРИСТОСОВАНИХ КАЗАРМАХ (ПЕРЕОБЛАДНАНИХ БУДІВЛЯХ) У РОЗТАШУВАННІ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ
надається військовослужбовцям на час проходження служби в цьому населеному пункті.
надається на підставі рапорту військовослужбовця за рішенням командира військової частини, погодженим з КЕВ (КЕЧ) району;

командир військової частини видає наказ та укладає з військовослужбовцем договір про надання комунальних послуг, при цьому вартість комунальних послуг та енергоносіїв відшкодовується військовій частині військовослужбовцем за тарифами для населення, крім неодружених військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу військової служби за контрактом, які проживають безоплатно.

у разі відсутності у військовій частині військовослужбовців відповідних категорій, які розміщуються у спеціально пристосованих казармах (переобладнаних будівлях) відповідно до вимог цієї Інструкції, в них можуть тимчасово розміщуватися інші військовослужбовці за їх згодою.

5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ (ЗДАЧІ) СЛУЖБОВОГО ЖИТЛА У РАЗІ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ ДО НОВОГО МІСЦЯ СЛУЖБИ В ІНШИЙ НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ (ГАРНІЗОН)

за рішенням заступника Міністра оборони України дозволяється проживати у раніше наданому службовому житловому приміщенні або займати службову жилу площу у разі, якщо його місце розташування дозволяє щодня прибувати військовослужбовцю до нового місця служби(проект вищезазначеного рішення готується ГКЕУ за поданням кадрового органу на підставі рапорту військовослужбовця та погоджується з КЕВ (КЕЧ) району);

якщо у разі переміщення військовослужбовця до нового місця служби в інший населений пункт (гарнізон) у службовому житловому приміщенні або на службовій житловій площі залишається проживати дружина (чоловік), яка (який) проходить військову службу у цьому гарнізоні, дозволяється переоформлення зазначеного службового житлового приміщення (службової житлової площі) на дружину (чоловіка);

військовослужбовці та члени їх сімей зобов’язані вивільнити займане ними службове житлове приміщення або службову жилу площу у двотижневий строк з дня виключення із списків особового складу військової частини, крім випадків:

звільнення з військової служби у запас або відставку із залишенням на обліку для поліпшення житлових умов за рахунок фондів Міноборони;
направлення військовослужбовця на лікування (реабілітацію) внаслідок поранень (контузії) або через хворобу;
відрядження до державних органів, підприємств, установ, організацій, а також державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі;
у разі направлення військовослужбовця у складі підрозділів для участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки.

військовослужбовці, які направлені на навчання до вищих військових навчальних закладів сім’ї яких залишилися проживати за попереднім місцем проходження військової служби, у разі призначення після закінчення навчання на посаду до іншого гарнізону зобов’язані вивільнити займане ними службове житлове приміщення (службову жилу площу) у двотижневий строк з дня зарахування військовослужбовця до списків військової частини за новим місцем військової служби;

підлягають виселенню із службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення:
військовослужбовці та члени їх сімей, які порушують умови утримання жилих приміщень, систематично його руйнують чи використовують його не за призначенням, або створюють умови, які унеможливлюють проживання інших осіб;

особи, звільнені з військової служби, які мають вислугу менше ніж 10 років, крім випадків, передбачених законодавством;

особи, які самоправно зайняли службове житлове приміщення (службову житлову площу);

колишні члени сім’ї військовослужбовця, які залишилися проживати у ньому після розірвання шлюбу (у двомісячний строк з дня розірвання шлюбу);
інші особи у випадках, встановлених законодавством.

виселення з гуртожитку без надання іншого жилого приміщення здійснюється відповідно до статей 116, 132 Житлового кодексу Української РСР.

не підлягають виселенню з гуртожитку (сімейного гуртожитку) без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

особи, звільнені з військової служби, які були забезпечені службовим жилим приміщенням, жилою площею у гуртожитку та залишені на обліку, не підлягають виселенню до забезпечення їх встановленим порядком постійним житлом;
контроль за вивільненням службових жилих приміщень покладається на командирів військових частин та начальників КЕВ (КЕЧ) району;

прийняття службового жилого приміщення здійснюється КЕВ (КЕЧ) району за актом приймання-передавання, до якого додаються довідки про оплату за проживання за останніх три місяці;

про здачу службового жилого приміщення КЕВ (КЕЧ) видається довідка про забезпечення житлом .

Юридична служба Збройних Сил України

Коментарі
Loading...