форум фронтовиків

ПРОДОВЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

0 147

ВІДПОВІДНО ДО АБЗАЦУ 3 ПУНКТУ 2 ЧАСТИНИ 9 СТАТТІ 23 ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про військовий обов’язок і військову службу”

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, У ЯКИХ ЗАКІНЧИВСЯ СТРОК ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, ВІЙСЬКОВА СЛУЖБА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ З МОМЕНТУ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ (НАСТАННЯ ВОЄННОГО ЧАСУ).

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ІЗ СЛУЖБИ:
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби;
за сімейними обставинами – у разі виникнення у них права на відстрочку чи звільнення внаслідок зміни сімейних обставин. Військовослужбовці, які мають право на звільнення зі служби за цією підставою, можуть його не використовувати;
у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ, ЗВІЛЬНЯЮТЬСЯ ІЗ СЛУЖБИ:

за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;
через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;
у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;
у зв’язку з позбавленням військового звання у дисциплінарному порядку;
у зв’язку небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років;
у зв’язку з припиненням громадянства України.

Разом з тим звільнення вказаної категорії військовослужбовців здійснюється на підставі відповідного Указу Президента України.

Окрім цього відповідно до частини 8 статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” у разі потреби ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІ СТРОКОВОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ та ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ ОСІБ ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ, ЯКІ ВИСЛУЖИЛИ ВСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ, МОЖУТЬ БУТИ ВІДПОВІДНО ДО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЗАТРИМАНІ НА СЛУЖБІ НА СТРОК ДО ШЕСТИ МІСЯЦІВ. (це можливо при видачі окремого Указу Президентом України).

ДЛЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ЗА КОНТРАКТОМ, ДІЯ КОНТРАКТУ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ З МОМЕНТУ ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ – ДО ОГОЛОШЕННЯ ДЕМОБІЛІЗАЦІЇ.
ЗВІЛЬНИТИСЯ ВОНИ МОЖУТЬ З НАСТУПНИХ ПІДСТАВ:

за віком – у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі;
за станом здоров’я – на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;
у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання.

Юридична служба Збройних Сил України

Коментарі
Loading...