форум фронтовиків

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

0 98

Відповідно до пункту 252 Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України (із змінами) – далі Положення затвердженого Указом Президента України від 10 грудня 2008 року № 1153/2008:

військовослужбовці Збройних Сил України звільненню НЕ ПІДЛЯГАЮТЬ ТА ПРОДОВЖУЮТЬ ПРОХОДИТИ ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ ПОНАД ВСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ на період проведення мобілізації або ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ.

накази про звільнення з військової служби військовослужбовців, НЕ ВИКЛЮЧЕНИХ ІЗ СПИСКІВ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН, ПІДЛЯГАЮТЬ СКАСУВАННЮ, крім наказів про звільнення У ВІДСТАВКУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ВИЗНАНИХ ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я НЕПРИДАТНИМИ ДО ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ З ВИКЛЮЧЕННЯМ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, та в запас за підставами, що відповідають підставам звільнення, визначеним частиною восьмою статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (Підпункт 2 пункту 252 Положення).

Крім цього:
за рішенням командирів військових частин військовослужбовці, які перебувають у відповідних відпустках (ЗА ВИНЯТКОМ відпусток для лікування у зв’язку з хворобою, з вагітністю і пологами, по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (шестирічного віку – за медичними показниками), можуть бути ВІДКЛИКАНІ ІЗ ЦИХ ВІДПУСТОК ТА ЗА ВИКЛИКОМ ЗОБОВ’ЯЗАНІ НЕГАЙНО ПОВЕРНУТИСЯ ДО МІСЦЯ СЛУЖБИ (Підпункт 3 пункту 252 Положення);

військовослужбовці, які перебувають у відрядженні, зобов’язані з дозволу посадових осіб, у розпорядження яких вони прибули, НЕГАЙНО ПОВЕРНУТИСЯ ДО СВОЇХ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН (Підпункт 4 пункту 252 Положення);

Особи, які НЕ ПОВЕРНУЛИСЯ СВОЄЧАСНО БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН З ВІДПУСТКИ ДО МІСЦЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ або не прибули після оголошення мобілізації у визначені для них пункти і строки, НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ;

З МОМЕНТУ ОГОЛОШЕННЯ МОБІЛІЗАЦІЇ ВИЇЗД ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ ТА ГРОМАДЯН ПРИЗОВНОГО ВІКУ З МІСЦЯ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ БЕЗ ДОЗВОЛУ РАЙОННОГО (МІСЬКОГО) ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ (Підпункт 7 пункту 252 Положення).

Коментарі
Loading...